Styre, ledelse og rapporter

Presentasjon av ledergruppen

Philipp Engedal - Administrerende direktør

Philipp Engedal er utdannet siviløkonom fra Universität Mannheim og har lang erfaring som toppleder innenfor ulike sektorer, herunder dagligvare, logistikk, godstransport, byggevareindustri og samferdsel. Engedal tiltrådte stillingen som administrerende direktør i Flytoget januar 2017. Han kom fra stillingen som administrerende direktør i Nobina Norge.

Eva Sørby Bråten  - Økonomidirektør

Eva Sørby Bråten har økonomiutdanning og en Master of Management fra BI. Eva startet i Flytoget som regnskapssjef i 2007, deretter var hun økonomisjef og gikk inn i stillingen som økonomidirektør i 2014. Hun har tidligere jobbet i ulike økonomistillinger, samt jobbet som konsulent innen implementering av ERP-system.

Kari Skybak  - HR-direktør

Kari Skybak tok sin bachelor i Social Sciences i Edinburgh, Skottland og videreutdanning innen personaladministrasjon og organisasjonsutvikling på BI. Hun har bred erfaring innen HR – og har jobbet nordisk og internasjonalt.  Hun har jobbet som personalsjef i Vingreiser AS, DHL International og UPC Norge (nå Get), før hun kom til Flytoget som HR-direktør i 2005. 

Thomas Berntsen  - Driftsdirektør

Thomas Berntsen er utdannet flymekaniker og bedriftsøkonom fra BI. I tillegg har han etterutdanning innen jernbaneteknikk og samferdsel. Thomas har lang erfaring fra transportsektoren. Først 17 år i SAS med hovedvekt på flyvedlikehold og som produksjonssjef på Gardermoen. I Flytoget har Thomas innehatt stillinger som vedlikeholdssjef, teknisk sjef og teknisk direktør.

Presentasjon av styret

Flytogets styre består midlertidig av syv medlemmer, hvorav tre medlemmer er valgt av Flytogets ansatte. De aksjonærvalgte styremedlemmene velges av generalforsamlingen for en periode på to år og de ansattes representanter velges også for to år av gangen.

Rolf Gunnar Roverud - Styreleder

Født: 1958 Stilling: Styremedlem og konsulentoppdrag Styrets leder siden: 2017   Rolf har økonomisk utdanning og mastergrad innen strategi og ledelse. Han har vært konsernsjef i Scana Industrier og har hatt ledende stillinger i NSB og Saga Petroleum.

Trygve Gjertsen

Født: 1953
Stilling: Direktør i Braathens Aviation
Styremedlem siden: 2005
Trygve er siviløkonom fra NHH og tidligere partner i Ernst & Young. Han har vært direktør i Braathens samt strategidirektør i konsernledelsen i Posten. 

Tone Wille

Født: 1963
Stilling: Konserndirektør/CFO Posten Norge AS
Styremedlem siden: 2016

Tone er siviløkonom fra NHH og har før Posten hatt ledende stillinger i Kværner, GE, Elkem og Norfund. Hun har lang og variert styreerfaring og er nå også styremedlem i Nordea Bank Norge ASA og i flere selskaper i Posten-konsernet.

Robin Kamark

Født: 1963
Stilling: Konserndirektør/CCO Storebrand ASA
Styremedlem siden: 2016
Robin er utdannet innen økonomi med MBA grad fra BI. Han har hatt ulike ledende stillinger både nasjonalt og internasjonalt innen SAS-konsernet, sist som konserndirektør/CCO. Han har hatt styreverv innen luftfart og reiseliv. Robin kom til Storebrand i 2012.

Per Stene

Født: 1972
Stilling: Flytogvert, Flytoget AS
Styremedlem siden: 2014
Per har variert erfaring bade som maler, byggtapetserer, postmann og som klargjører i et utleiefirma. Han startet som Flytogvert i 2011 og har vært lokal hovedtillitsvalgt i Norges Jernbaneforbund siden 2014.

Jon E. Johansen

Født: 1959
Stilling: Flytogfører, Flytoget AS
Styremedlem siden: 2016
Jon er utdannet maskin montør ved Fredrikstad mekaniske verksted. I 1982 begynte han som lokfører NSB hvor han også jobbet som instruktør og kjørelærer. Jon har vært i Flytoget siden 2001 og er i tillegg til Flytogfører kjørelærer og sensor for nye førere. Jon har været tillitsvalgt i Flytoget siden 2008.

Lena Angela Nesteby

Født: 1967
Stilling: Sjef design/visuell profil, Flytoget AS
Styremedlem siden: 2016
Lena er Diplomøkonom fra BI med en Mastergrad fra samme sted. Lena har jobbet i Flytoget siden 2005 og har bygget opp merkevaren Flytoget over mange år. Hun har tidligere jobbet i Møller US Import AS og Harald A. Møller AS.