Om Flytoget

Alle medarbeidere i Flytoget er din vert når du reiser med oss. Som gjest hos oss er du i sentrum for alles oppmerksomhet. Noen av oss vil du treffe i toget, andre på stasjonene, men de aller fleste av oss møter du aldri. De av oss som jobber for at togene skal gå, de som styrer den operative driften, de som planlegger, og de som jobber bak våre kundesystemer. Men – vi kan love at vi alle sammen tenker på deg. Du er styrende for alt vi gjør. Hver eneste dag.

Service Excellence

Du skal forvente litt mer av Flytoget for det er du som kunde som er styrende for alt vi gjør. Vi skal gjøre det enkelt for deg. Og vi skal se deg og dine behov. Hver eneste gang. Vi kaller det Service Excellence.

Bærekraft og samfunnsansvar

Gode resulater fører med seg et stort ansvar. Les mer om hvordan Flytoget sammen med våre samarbeidspartnere jobber for å bidra til en bærekraftig utvikling.

Eierstyring og selskapsledelse

Flytogets prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse skal legge grunnlaget for langsiktig verdiskapning for eier, medarbeidere og andre interessenter som kunder, samarbeidspartnere og samfunnet for øvrig.

Jobb i Flytoget

Les mer om Flytoget som arbeidsplass og få oversikt over våre ledige stillinger.

Flytogets resultat 2016

Flytoget leverer i 2016 nok et godt resultat med en omsetning på 923 millioner kroner og et resultat før skatt på 170 millioner.

Flytogets historie

Det er tjuefire år siden historien om Flytoget begynte.

Styre, ledelse og rapporter

Presentasjon av ledergruppen og styret