Flytogfakta

Flytoget AS ble stiftet i 1992 som NSB Gardermobanen AS. Selskapet ble skilt ut fra NSB-konsernet i 2003 som et eget aksjeselskap eid av Samferdselsdepartementet. 

Forvaltningen av eierskapet ble flyttet over til Nærings- og handelsdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet) i 2004. Flytoget driver persontransport med tog på strekningen fra Drammen til Oslo Lufthavn. 

Overordnet

Misforståelser vedrørende subsidiering

Tilbringertjenester/«flytog» i andre land benytter også infrastruktur som er felles for alle togoperatører og som normalt er finansiert av det offentlige. Historien om utbyggingen av Gardermobanen kan gjøre at noen feilaktig tror at Flytoget er ”subsidiert”. Derfor kan det være nyttig å kort repetere hovedtrekkene i historien bak Flytoget AS: