Oslo-motiver på Flytogterminalen

Kjenner du igjen motivene på de store digitale skjermene på Flytog-terminalen på Oslo Lufthavn? De er alle hentet fra forskjellige steder i Oslo, blant annet Frognerparken, Ekeberg-parken og Sørenga.

Motivene har som ambisjon å reflektere hovedstadens egenart, og på den måten tydeliggjøre Flytogets primære destinasjon. Kjente motiver vises fra en litt annen side enn postkortene i suvernir-butikken og vi håper at de vil vekke interesse og utforskertrang både hos tilreisende og Oslo-folk.

Bildene er tatt av fotograf og billedkunstner Jon Marius Nilsson.

Noen eksempler kan du se her: