Flytogets påskeruter

Bane Nor gjennomfører planlagte sporarbeider rundt Oslo S påsken 2017 noe som betyr at Flytoget vil kjøre noe sjeldnere enn normalt.

Bane Nor gjennomfører planlagte sporarbeider rundt Oslo S påsken 2017 noe som betyr at Flytoget vil kjøre noe sjeldnere enn normalt.

Vi beklager de ulempene dette medfører og ønsker alle våre kunder en riktig god påske.